top of page
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Ürünün nemini kaybetmesine yarar. Çıkış ürün nemi kütlesel oranda %1'dir.

  • Ürün giriş tarafından sıcak hava verilir. Çıkış tarafından tahliye edilir.

  • Doğal gaz, kömür gibi çeşitli ısı kaynakları kullanılabilir. 

  • Ürünün havayla temasını maksimize edecek kanat tasarımına sahiptir.

  • Tahrik grubu, termal genişlemelerden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Kurutucu

bottom of page